ชื่อ - นามสกุล :นางสาวจริยา ใสปัน
ตำแหน่ง :ครูผู้ช่วย
หน้าที่หลัก :จนท.ธุรการกลุ่มบริหารวิชาการ/สอน
ที่อยู่ :บ้านพักโรงเรียนศรีชมภูวิทยา
Telephone :061-970030
Email :Ariyasaipan1234@hotmail.com
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานวิชาการ
หน้าที่ในกลุ่ม :