ชื่อ - นามสกุล :นางสาวนันทนิจ แผนสิงห์
ตำแหน่ง :ครูผู้ช่วย
หน้าที่หลัก :งานห้องสมุด/สอน
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานวิชาการ
หน้าที่ในกลุ่ม :