ชื่อ - นามสกุล :นางสาวไอศวรรย์ บุญพา
ตำแหน่ง :ครูผู้ช่วย
หน้าที่หลัก :เลขานุการฝ่ายบริหารงานทั่วไป/สอน
ที่อยู่ :บ้านพักโรงเรียนศรีชมภูวิทยา
Telephone :061-130734
Email :anna5551956@hotmail.com
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานทั่วไป
หน้าที่ในกลุ่ม :