ชื่อ - นามสกุล :นางสาวสุภารัตน์ บุญอุดม
ตำแหน่ง :ครูผู้ช่วย
หน้าที่หลัก :เจ้าหน้าที่บัญชี/สอน
ที่อยู่ :บ้านพักโรงเรียนศรีชมภูวิทยา
Telephone :093-386-73
Email :ung_15_ang@hotmail.com
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
หน้าที่ในกลุ่ม :