ชื่อ - นามสกุล :นางสาวนรวีร์ ศรีเชียงสา
ตำแหน่ง :ครู คศ.1
หน้าที่หลัก :สอน
ที่อยู่ :บ้านพักโรงเรียนศรีชมภูวิทยา
Telephone :089-709930
Email :Nsrichiangsa@yahoo.com
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานวิชาการ
หน้าที่ในกลุ่ม :