ชื่อ - นามสกุล :ดร.ชวนะ ทวีอุทิศ
ตำแหน่ง :ผู้อำนวยการโรงเรียน
หน้าที่หลัก :ผู้บริหารสถานศึกษา
ที่อยู่ :อ.เมือง จ.บึงกาฬ
Telephone :0885390490
Email :-
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม : บริหารสถานศึกษา