ชื่อ - นามสกุล :นายณัฐพงษ์ แก้วศรีสม
ตำแหน่ง :ครู คศ.1
หน้าที่หลัก :จนท.งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน/สอน
ที่อยู่ :บ้านพักครูโรงเรียนศรีชมภูวิทยา
Telephone :-
Email :-
กลุ่ม / แผนก : งานกิจการนักเรียน
หน้าที่ในกลุ่ม :