ชื่อ - นามสกุล :นางสาวนริศรา โอชารส
ตำแหน่ง :ครู คศ.1
หน้าที่หลัก :เจ้าหน้าที่งานอนามัยโรงเรียน/สอน
ที่อยู่ :บ้านพักครูโรงเรียนศรีชมภูวิทยา
Telephone :-
Email :-
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานบุคคล
หน้าที่ในกลุ่ม :