ชื่อ - นามสกุล :นางกนิษฐา ผาสุทร
ตำแหน่ง :ครู คศ.1
หน้าที่หลัก :หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ
ที่อยู่ :บ้านพักครูโรงเรียนศรีชมภูวิทยา
Telephone :0892739542
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานวิชาการ
หน้าที่ในกลุ่ม :