ชื่อ - นามสกุล :นายศราวุธ ราศรี
ตำแหน่ง :ครูธุรการ
หน้าที่หลัก :งานธุรการ
ที่อยู่ :บ้านพักครูโรงเรียนศรีชมภูวิทยา
Telephone :0883325622
Email :sarawut_rasri@hotmail.com
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานทั่วไป
หน้าที่ในกลุ่ม :