ชื่อ - นามสกุล :นางสาวอรพรรณ คิอินธิ
ตำแหน่ง :ครู คศ.1
หน้าที่หลัก :งานแผน/สอน
ที่อยู่ :บ้านพักครูโรงเรียนศรีชมภูวิทยา
Telephone :0903577385
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
หน้าที่ในกลุ่ม :