ชื่อ - นามสกุล :นางกนกวรรณ ป้องขวาพล
ตำแหน่ง :พนักงานราชการ
หน้าที่หลัก :งานแนะแนว/สอน
ที่อยู่ :บ.ห้วยสะอาด ต.ถ้ำเจริญ อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ
Telephone :0862216252
Email :piromdollar@gmail.com
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานวิชาการ
หน้าที่ในกลุ่ม :