ชื่อ - นามสกุล :นายวิชาวุธ นิลโคตร
ตำแหน่ง :ช่างสี 4
หน้าที่หลัก :ดูแลความสะอาด
ที่อยู่ :บ.สามแยกศรีชมภู ต.ถ้ำเจริญ อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ
Telephone :0836730165
Email :-
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานทั่วไป
หน้าที่ในกลุ่ม :