ชื่อ - นามสกุล :นายไชยา ไตยราช
ตำแหน่ง :ช่างไม้ 4
หน้าที่หลัก :ดูแลความสะอาด
ที่อยู่ :บ.สามแยกศรีชมภู ต.ถ้ำเจริญ อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ
Telephone :0815454370
Email :-
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานทั่วไป
หน้าที่ในกลุ่ม :