ชื่อ - นามสกุล :นายเศกศักดิ์ สามา
ตำแหน่ง :พนักงานราชการ
หน้าที่หลัก :งานวินัย/สอน
ที่อยู่ :บ้านพักครูโรงเรียนศรีชมภูวิทยา
Telephone :0885197689
Email :
กลุ่ม / แผนก : งานกิจการนักเรียน
หน้าที่ในกลุ่ม :