ชื่อ - นามสกุล :นายชาญชัย คงสมบัติ
ตำแหน่ง :ครู คศ.2
หน้าที่หลัก :งานอาคารสถานที่/สอน
ที่อยู่ :บ.โป่งเปือย ต.ศรีชมภู อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ
Telephone :08-2361033
Email :kupo154@hotmail.com
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานทั่วไป
หน้าที่ในกลุ่ม :