ชื่อ - นามสกุล :นางสถาพร สิมลา
ตำแหน่ง :ครู คศ.3
หน้าที่หลัก :หัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณ
ที่อยู่ :บ.ห้วยสะอาด ต.ถ้ำเจริญ อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ
Telephone :0819545861
Email :sbua_beam@hotmail.com
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
หน้าที่ในกลุ่ม :