ชื่อ - นามสกุล :นายสมยงค์ มุขไชยา
ตำแหน่ง :ครู คศ.1
หน้าที่หลัก :สอน
ที่อยู่ :บ้านพักครูโรงเรียนศรีชมภูวิทยา
Telephone :-
Email :-
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานทั่วไป
หน้าที่ในกลุ่ม :