ชื่อ - นามสกุล :นายชาตรี พะยิ
ตำแหน่ง :ครู คศ.2
หน้าที่หลัก :ผลิตสื่อนวัตกรรม/สอน
ที่อยู่ :บ้านพักครูโรงเรียนศรีชมภูวิทยา
Telephone :0618596691
Email :chatreepet@gmail.com
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานทั่วไป
หน้าที่ในกลุ่ม :