[ yossakonnom ]
ชื่อ-นามสกุล : 
ยศศักดิ์ อ่อนน้อม
ชื่อเล่น : 
โน่
วัน/เดือน/ปีเกิด : 
13/10/2541
อายุ : 
18
เพศ : 
หญิง
E-mail : 
yossakonnom@ymail.com  
ที่อยู่ : 
312/6
อำเภอ : 
โซ่พิสัย
จังหวัด : 
บึงกาฬ
รหัสไปรษณีย์ : 
38170
เบอร์โทรศัพท์ : 
950239565
สถานที่ทำงาน : 
นักเรียน/นักศึกษา
การศึกษา : 
มัธยมศึกษาตอนปลาย